Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne

Tom składa się w przeważającej części ze szkiców, które nie były opublikowane. Książka jest odzwierciedleniem jak ważna była muzyka dla Jarosława Iwaszkiewicza.

Znajdziemy w niej refleksje nad dziełem Chopina, Szymanowskiego i Bacha, wspomnienia zawarte w rozdziale „Moje koncerty” oraz dwa cykle felietonów: „Listy o muzyce i Rozmowy o książkach”. Książka daje ogląd czytelnikowi na rozległość zainteresowań pisarza. Sam Iwaszkiewicz uważał, że muzyka jest kwintesencją sztuki, przypomina mu ona o wadze powołania artysty.

Książka jest bogato ilustrowana, zaskoczy nawet znawców twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. „Piszę o muzyce, ponieważ ją kocham, ponieważ chce mi się o niej pisać”.

© Copyright Wszystko dla kobiet 2022